• Läckande slangar/kranar/rör tryckreduceras och tätas med gummi- eller träplugg (om möjligt)

 • Avlägsna så mycket smuts, rost & föroreningar som möjligt, rugga upp ytan ca 10cm runt skadat område. Ju renare & repigare yta desto bättre vidhäftning.

 • Fyll en plastpåse eller annan behållare med vatten.

 • Ta på handskar innan du öppnar bandagepåsen.

 • Öppna bandagepåsen, plocka ut rullen och doppa...

 • ...direkt ned bandaget i vatten för att härdningsprocessen skall starta.

 • Bandaget doppas i vatten och pressas/kramas med handen i ca 10 sekunder.

 • Börja lindningen med ena kanten vid läckaget. Yttersta bandagekant ligger då ca 75 mm från skadan. Linda över läckaget och över lika mycket på andra sidan.

 • Linda tillbaka och koncentrera bandaget över själva läckan.

 • Avsluta applicering genom att med handen fördela härdningskummet som eventuellt kommer upp ur bandaget, tills en fin, slät yta uppstår.

Om Seal&Go Läckagebandage

Bruksanvisning & teknisk produktdata

Förarbete
Vid ett vattenläckage ska slangen, kranen eller röret tryckreduceras och tryckavlastas om möjligt, annars täta hålet med gummi- eller träplugg. Avlägsna så mycket smuts, fett, olja, färg, rost och andra föroreningar som möjligt på bästa sätt från ytan. Rugga upp ytan ca 10 cm runt skadat område. Ju renare och repigare yta, desto bättre vidhäftning.

Applicering
Förpackningen öppnas först när förarbetet är utfört. Seal&Go© läckagebandage doppas i vatten och pressas, eller kramas, med handen i ca 10 sek.

Börja lindningen 5-10 cm utanför kran-, slang eller rörläckaget och linda över läckaget samt 5-10cm på andra sidan. Linda runt slang/kran/rör genom att dra och sträcka bandaget ordentligt för bästa styrka och vidhäftning mot underlaget. Koncentrera lindningen över skadat område så att minimum 10 lindningar appliceras över skadan.

Överlappning ska ske så att endast 10% av underliggande bandage exponeras. Avsluta applicering genom att med handen fördela skummet för härdning över reparerat område tills en fin, slät yta uppstår. Beroende på reparation kan det vara nödvändigt att använda mer än ett bandage. I så fall måste applicering ske omedelbart på redan applicerat bandage. På vissa läckage kan det vara lämpligt att täta med metall eller annat material innan bandagelindning sker.

Övrig information
Seal&Go© Läckagebandage är en specialutvecklad glasväv, förimpregnerad med polyuretan harts. Hartset startar sin härdningsprocess vid kontakt med vatten och härdar därefter mycket snabbt för en akut tätning och lagning av läckande rör, kranar & slangar.

Förpackning
Bandagen finns i storlekarna nedan, beroende på yttre diameter:

 • 50 mm bredd 182 cm längd
 • 75 mm bredd 270 cm längd
 • 100 mm bredd 390 cm längd

Användning

 • Bredd 50 mm används på diameter upp till 50 mm. rör/slang.
 • Bredd 75 mm används på diameter upp till 75 mm. rör/slang.
 • Bredd 100 mm används på diameter upp till 100 mm. rör/slang.

Säkerhetsdata
Härdat material är inte klassificerat som hälsovådligt

Arbetsskydd
Enligt Härdplaster, Arbetarskyddsnämnden.
Gummi- eller plasthandskar ska användas vid kramning & applicering av produkten.

Lagring
Ska ske i originalförpackning. Lagringstiden är 12 månader.

Seal&Go© teknisk produktdata:
Arbetstid: 1-2 min (beroende på temperatur & underlag)
Draghållfasthet: 30 MPa
Fullt härdad: 30-45 min.
Hårdhet Shore D: 70
Härdningspunkt: 10 min.
Sträckmodul: 7.5 GPa
Temperatur resistens: 150°C
Trycktålighet: 15-30 Bar (beroende på dimension, rör/slang samt läckaget)
Utvidgningskoefficient: 1.9 X 10-3/°C

Vilka har användning av Seal&Go© läckagetejp?
Alla som har läckande rör och som akut behöver täta och laga röret, slangen, kranen eller något annat rörsystem. Idag använder kommuner, energiverk, industrier, rörläggare, privatpersoner och många fler komplexa rörsystem som alla kan gå sönder/börja läcka och behöva en rörreparation vid något tillfälle. Läs mer under alla användningsområden.

Reparera akuta kranläckor & rörläckor inne & ute med Seal&Go©
Stoppa kranläckage, all rörläckage, vattenläckage, vattenläckor och sipprande värmeelement genom att renovera det skadade röret oavsett om det sitter i ett kök, badrum eller ett komplext vattenrörsystem, inne som ute. Ingenting är omöjligt med effektiva Seal&Go©’s tejp.